Община Исперих е разположена в централната част на Лудогорието, която е част от Дунавската равнина и е на важен кръстопът между градовете Разград и Силистра, Добрич и Русе. Община Исперих се намира в Разградска област и е в Североизточния планов регион. Община Исперих е втората по големина община в Разградска област с площ 405 кв. км. Граничи с общините Разград, Завет, Самуил, Дулово, Главиница и Каолиново.

    В Община Исперих влизат 23 населени места - град Исперих и селата Беленци, Бърдоква, Вазово, Голям Поровец, Драгомъж, Делчево, Духовец, Йонково, Китанчево, Конево, Къпиновци, Лудогорци, Лъвино, Малък Поровец, Подайва, Печеница, Райнино, Свещари, Средоселци, Старо Селище, Тодорово и Яким Груево, управлявани от кметове и кметски наместници. Град Исперих е административен център на общината и е разположен в центъра на Лудогорието на 260 метра надморска височина. На юг от града се издигат Исперихските хълмове, на югоизток тече река Сенкьовец, която губи водите си във варовиците на Лудогорското плато.

    Най-ранни следи от живот в землището на Исперих има от бронзовата епоха. В местността “Айорман” има останки от късноантично и средновековно селище. Град Исперих е възникнал през 1545 година на мястото на това средновековно селище. Исперих е старо селище, под името Кемаллар се споменава в турски данъчен регистър от 1573 год. От 1934 год е преименувано на село Исперих. С указ № 38 обнародван на 02.02.1960 г. на Президиума на Народното събрание от 31 януари 1960 г. село Исперих е обявено за град. Населението на Община Исперих наброява 24 588 жители, в т.ч. гр. Исперих 10 500 жители.

  Община Исперих е ръководена от Бейсим Басри Шукри - кмет на Община Исперих.

За връзка с общината

    7400 град Исперих, Разградска област, ул."Дунав" №2

    тел.08431 / 20-06, факс.08431 / 21-84