Община Исперих е средно -голяма община с население около 25 500 ( 2001 г.) жители и по брой хора се нарежда в първата третина на общините в България. В общината са включени 23 населени места (1 град и 22 села). Пет от селата имат от 1 000 до 2 000 жители, осем села - от 500 до 1 000 жители и девет села - до 500 жители. В общинският център - град Исперих са съсредоточени 40% от населението - 10 500 жители.

     Разпределението на населението по пол е равномерно. В града жените са 2,2% повече от мъжете, докато в селата се запазва относително равенство. Мъжете над 55 годишна възраст са с 12% по-малко от жените в града, а в селата с над 10%, което се дължи на по-ранната смъртност сред мъжете.

     Обликът на културния живот в община Исперих се определя от богатото културно-историческо наследство и народните читалища с организираната в тях художествена самодейност. На територията на общината развиват дейност 23 читалища.

     Към читалище “ Съзнание “ - Исперих са сформирани 11 колектива, които обхващат 150 самодейци, участващи в местни, регионални, национални и международни мероприятия: Смесен хор за туристически и патриотични песни, Младежки и детски танцови състави, Детска музикална школа, Детска школа за модерни танци, Духов оркестър, Народен оркестър “Жен-шен”, две детски вокални формации “Китка” и “Теменуга”.

     В село Малък Поровец местния художник керамик Светлозар Пармаков, изработва ръчно декориран порцелан. Всяко от създаваното от него изделие е направено от ръка и е уникално. Снимките на неговите продукти дават представа за неговата работа, но не и за уникалната технология на който е подложен порцелана, на много високите температури при които се създадат тези порцеланови изделия.