На изток и на запад от столицата на гетите Хелис са разположени два обширни могилни некропола - последен дом на знатните гети. Съществува хипотеза, че отделни групи от могилите представляват огледално отражение на някои съзвездия - "Косите на Вероника ", "Орион", "Рало" и "Голямото куче". В проучените могили са открити погребения на хора и животни, местни и вносни съдове, накити и други дарове.

 През 1982 г. при редовни археологически разкопки, под една от могилите - Гинина могила, е открита чудото на тракийската гробна архитектура - Свещарската гробница. Изградена е от големи варовикови блокове, тя се състои от дромос (коридор) и три помещения - камери, като всяка от тях е покрита с отделен свод. Изключително богата е украсата на централната (гробна) камера - четири дорийски и една коринтска колона поддържат фриз от триглифи и метопи, между тях са разположени десет женски фигури (кариатиди) с вдигнати на горе ръце, а над тях - в люнета на свода е изобразена живописно сцената на обожествяване на покойния владетел. Масивна декоративна каменна врата - наискос отделяла погребалното ложе на владетеля от погледите на смъртните.

     Второ, по-скромно ложе било предназначено за любимата съпруга, която следвала покойника и в задгробния живот, а любимите му коне били положени в страничната камера и пред входа на преддверието. През 1985 г. забележителната архитектурна и художествена украса нареждат Свещарската гробница в списъка на световното културно - историческо наследство под закрилата на ЮНЕСКО. На 30.09.2000 г., след многогодишни проучвания и консервация, тя отваря вратите за посетители.

 

За посещения :

Тел : 084 735 279 ; Факс : 08 431 / 56 - 14

E - mail: museumisperih@yahoo.com

Експозицията работи от 1 март до 30 ноември

Работно време от 9 до 17 ч. Почивни дни понеделник и вторник