Днешната география определя мястото на Лудогорието между Добруджанското плато на север и североизток, Елията (Дунавското крайбрежие) на северозапад и долините на реките Бели Лом и Поморийска на юг и югозапад. Днешното Лудогорие е един от важните селскостопански райони на България и съвременният пейзаж е твърде далеч от представата ни за горско море. За него напомнят малки островчета, съхранили не само природата такава, каквато е била, но и следи от живота на много племена и народи, населявали тези земи от хилядолетия.

  В североизточната част на Лудогорието и Разградска област се намира Община Исперих. Там се намира Историко-археологическият резерват "Сборяново", който е един от редките и щастливи случаи на хармонично съществуване на археологически паметници в една сравнително малко промене

на от времето на създаването им природна среда според палеографските изследвания. Той е уникален комплекс, състоящ се от селища, светилища и некрополи от дълбока древност до наши дни и кът от природата, съхранил редки животински и растителни видове. Разположен е в западната част на Лудогорското плато, по поречието на река Крапинец, между селата Малък Поровец и Свещари. 

В началото на първото хилядолетие преди Христа по тези земи възниква най - значителният културно - религиозен, а по късно и политически център в северно тракийските земи, основан от гетските племена. Това е началото на железния век на Балканския полуостров, време на съществени икономически и културни промени. От този период датира и най-старото и голямо по площ светилище на територията на Сборяново, както и могилен некропол, състоящ се от пет ниски могили.

    Очарованието на ИАР "Сборяново" е не само в съхранените древни паметници и жива обредна традиция, но и в неповторимата природа. Островче от някогашното горско море, съхранило се по чудо в култивираната среда на Североизточна България, царството на изчезнали от други места животни, птици и редки растения, скрито в уютните извивки на река Крапинец, ИАР "Сборяново" чака своите посетители и ценители.