Археологическото богатство на района е забелязано още в края на XIX век от братята Шкорпил. Интересът към богатият на забележителности Исперихски край, е свързан с времето на полагане основите на модерната българска наука. Благодарение на предизвикания интерес сред научните среди през 1924 г. текето Демир баба е обявено за старина. На основа на проявения интерес към старините през май 1927 г. в Кемаклар ( Исперих ) се образува " Околийско Археологическо дружество " Хан Омортаг ". В началото на 1956 г. към читалище "Съзнание" в Исперих се създава краеведчески кръжок от група ентусиасти които си поставят задача да съберат експонати от миналото на родния край и поставят началото на музейна сбирка от 332 експоната, които през 1963 г. достига до 1711 експоната. През септември 1973 г. е открита нова експозиция в помещение от 180 кв.м., като неразделна част от читалищната сграда.

     Благодарение на тези си дейности от 1975 година музейната сбирка в Исперих се утвърждава като филиал на Окръжния исторически музей в Разград, а от 21.05.1984 година съществува като автономен музей. През това време района на Исперих става център на комплексни научни изследвания по Програма " ГЕТИКА " и е открита царската тракийска гробница при с. Свещари. През 1985 година забележителната архитектурна и художествена украса нареждат Свещарската гробница в списъка на световното културно-историческо наследство под закрилата на ЮНЕСКО.

     В Исторически музей - Исперих се съхраняват над 30 хиляди музейни единици. Фонд "Археология" включва находки от неолита, енеолита, ранножелязната и елинистическата епохи, късната античност и Средновековието, открити при археологически разкопки и теренни обхождания в Исперихски район. През годините последвали Освобождението на България от турско робство в Исперихско се заселват хора от различни краища на страната, а след Първата световна война и преселници от Румънска Добруджа. Изключителното богатство на битови, фолклорни и етнически традиции и тяхното преплитане може да се види в етнографските колекции на музея.

     Във фонд "Нова и най-нова история" се съхраняват вещи, архивни документи и спомени на видни личности от нашия край. Най-интересните експонати могат да се видят в постоянната музейна експозиция и по време на изложби.

 

За контакти и посещения:

 

Исторически музей Исперих

Ул. "Цар Освободител " № 6

Тел: 08 431/ 47 83, 36 60, 37 35, 36 19, 36 31

Факс: 08431 /4684

Гробница: 084 735 279

E - mail: museumisperih@yahoo.com