Авторът на този сайт е Тихомил Кулев от град Разград. Страницата няма претенции за пълнота и е без необходимите данни за научен труд. За съдържанието са използвани данни предоставени от администрацията на Исторически музей Исперих, Община Исперих, Бизнес център Исперих, книгите "Тракийският град в Сборяново" - Тотко Стоянов и колектив, "Историко-археологически резерват "Сборяново" - Боряна Матева, Живка Михайлова, както и данни със свободен достъп от Интернет и собствени разработки и снимки. Страницата обхваща една малка част от всички налични данни за живота и дейността на тракийското племе гети на територията на Община Исперих и градът Хелис предполагаема столица на гетския владетел Дромихет.

 
Всички права запазени 2005-2024 ©Автор: Тихомил Кулев