Авторът на този сайт е Тихомил Кулев от град Разград. Страницата няма претенции за пълнота и е без необходимите данни за научен труд. За съдържанието са използвани данни предоставени от администрацията на Исторически музей Исперих, Община Исперих, Бизнес център Исперих, книгите "Тракийският град в Сборяново" - Тотко Стоянов и колектив, "Историко-археологически резерват "Сборяново" - Боряна Матева, Живка Михайлова, както и данни със свободен достъп от Интернет и собствени разработки и снимки. Страницата обхваща една малка част от всички налични данни за живота и дейността на тракийското племе гети на територията на Община Исперих и градът Хелис предполагаема столица на гетския владетел Дромихет.

     Особено внимание е обърнато на Историко-археологическия резерват "Сборяново" където върху тази сравнително ограничена територия са разположени над 140 археологически паметници - праисторически селища, селищни и надгробни могили, светилища, тракийски град, ранновизантийски кастел, укрепления от времето на Първата българска държава, късно - средновековно (алианско) тюрбе и други.

     В страницата е отделено място и за Община Исперих на чиято територия се намира Историко-архелогическия резерват "Сборяново".

    Автора се надява, че страницата ще помогне на широкия кръг интернет потребители за популяризиране и придобиване на по - голяма известност на Историко-археологическият резерват "Сборяново" в чужбина, както и за създаването на други образователни и осведомителни сайтове в областта на историята и археологията и за запазване на историческото наследство по българските земи.

    Особени благодарности се изказват на Адил Рашидов - кмет на Община Исперих, ръководството на Исторически музей Исперих, Димитричка Христова - учител по руски език и Стоянка Христова - учител по английски език. Автора би се радвал да изкажете вашите мнения и предложения на неговия e-mail :

    tkulev@nospam@abv.bg като адреса е без носпам и кльомбата пред него.